Szanowni Uczestnicy
  1. Wskazanie niepełnych danych adresowych uniemożliwiających kontakt z placówką lub z koordynatorem spowoduje odrzucenie zgłoszenia.
  2. Przykładem lat ubiegłych na zakończenie programu będą wręczane listy gratulacyjne dla koordynatorów. Wskazanie koordynatorów wiąże się z przyznaniem listu dla osoby (nie będzie możliwości dopisywania lub podmiany osób koordynujących).
  3. Prosimy o jednokrotne wysłanie zgłoszenia i poczekanie na akceptację. Szkoła pojawi się w spisie po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora.