Sprawozdań czas

Z Brzózy Królewskiej, Żołyni i Zielonej Góry dotarły do redakcji „Łowca Polskiego”, sprawozdania ze szkół, które wzięły udział w jubileuszowej, X edycji programu „Ożywić pola”. Końcówka „Roku gęgawy”, to warto podkreślić, była w wielu szkołach czasem wielkiej pracy i sporej liczby wydarzeń, wpisujących się w nasz program, co dokumentują przesyłane do redakcji zdjęcia.

Przed nami już jedynie finał, czyli przejrzenie nadsyłanych sprawozdań przez komisję konkursową i wyłonienie najbardziej aktywnych szkół w minionej edycji programu „Ożywić pola”. Przy okazji ważna informacja. Można jeszcze przysyłać do nas szkolne podsumowania, ale nie później niż 20 stycznia – później chcielibyśmy już zamknąć ten etap i skoncentrować się na wyborze najlepszych.

Uczniowie szkoły w Biesalu oraz myśliwi z koła „Kudypy”, wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie, należącego do koła „Kaczor”. W programie był spacer po lesie i poznanie zwyczajów łowieckich

Niezależnie od tego, jak poszczególni uczestnicy sobie radzili, chcemy wszystkim uczniom, nauczycielom i przede wszystkim myśliwym, którzy brali udział w X edycji programu „Ożywić pola” bardzo serdecznie podziękować. Wiedza zdobyta przy tej okazji to wielki kapitał, który na pewno się nie zmarnuje. Zrealizowane w terenie działania, które poprawiły warunki dla zwierzyny drobnej to wartość nie do przecenienia. A przede wszystkim fakt nawiązania trwałych więzi współpracy między kołami łowieckimi a szkołami. To wielki sukces wszystkich i ogromna korzyść zarówno dla Polskiego Związku Łowieckiego jak i samej polskiej przyrody. Macie – drodzy uczestnicy akcji „Ożywić pola” powód do dumy.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator
programu „Ożywić pola”

styczeń 2018

 
v