Miłośnicy przyrody

Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Siedlisku, choć – zgodnie ze swoją nazwą – od wielu lat zajmuje się krzewieniem kultury ekologicznej wśród uczniów i całej społeczności lokalnej, nie brała udziału we wcześniejszych edycjach programu „Ożywić pola”.

Wieloletnia współpraca z kołami łowieckimi: „Drop” z Poznania czy „Dzik” i ostatnio także „Knieja” z Trzcianki i z Nadleśnictwem Trzcianka oraz informacje o „Roku gęgawy” doprowadziły jednak w końcu i Siedlisko do takiej decyzji.

We wrześniu 2017 roku szkoła postanowiła przystąpić do programu „Ożywić pola” i – jak pisze w zawiadomieniu o tym do „Łowca Polskiego” koordynatorka akcji Anna Nowak – „choć to już końcówka tej wielkiej kampanii, to mamy nadzieję, że dużo jeszcze potrafimy zdziałać”.

W programie „Roku gęgawy” bierze w Siedliski bezpośredni udział 34 dzieci z klas IV–VII, które z zapałem przystąpiły do pracy. Plany zakładają m.in. bezpośrednie obserwowanie zmian w przyrodzie i udział w tworzeniu remiz śródpolnych dla ptactwa, zbieranie karmy dla zwierząt leśnych – kasztanów, żołędzi i kukurydzy, a gdy nadejdzie zima, wspólnie z myśliwymi będą ją wykładać w lesie i na polach.

Końcem września miłośnicy przyrody z Siedliska przeprowadzili swoją pierwszą akcję w „Roku gęgawy”. Posadzili kilkadziesiąt sadzonek drzew: sosen i świerków, które ofiarowało Nadleśnictwo Trzcianka. Do akcji przyłączyli się również rodzice, którzy zorganizowali transport oraz pomagali w pracy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Dzieci wysłuchały też ciekawych opowieści prezesa koła „Dzik” Jarosława Czemko, a dodatkową atrakcją była prezentacja sygnałów myśliwskich granych przez sygnalistę Bartosza Czemko.

BG

listopad 2017

 
v