Iłów w młodniku

Szkoła Podstawowa im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, weteran konkursu „Ożywić pola”, realizuje zadania tegorocznej akcji. Korzystając z dobrej jesiennej pogody, nauczyciele Aneta Gorzka, Renata Majewska i Wioletta Tomaszewska, zorganizowały dla uczniów z klas II, Va i VIa lekcje przyrodnicze w okolicach wsi Uderz.

Celem lekcji było połączenie prac pielęgnacyjnych w lesie z zajęciami dydaktycznymi na temat warstwowej budowy lasu. Starsze dzieci z klas V i VI, wspólnie m.in. z myśliwym Krzysztofem Chmieleckim z Koła Łowieckiego „Żbik” z Iłowa, wysłuchały prelekcji leśniczego Marka Szulca na temat nasadzeń w lesie i ich roli, a następnie uczniowie usuwali krzewy czeremchy amerykańskiej, by umożliwić wzrost sadzonek sosny, dębu i brzozy.

W tym samym czasie dzieci z klasy II obserwowały świat roślin i zwierząt w warstwie ściółki i runa. W oparciu o klucze i atlasy rozpoznawały gatunki drzew i krzewów. Swoje spostrzeżenia drugoklasiści nanosili na przygotowane przez nauczycieli karty pracy. A ponieważ lekcja odbywała się jesienią, zajęcia przyrodnicze pozwoliły także na utrwalenie znajomości grzybów jadalnych i trujących.

AG

listopad 2017

 
v