Fenomen Łęknicy

Szkoła Podstawowa w Łęknicy już po raz drugi uczestniczy w programie „Ożywić pola”. W poprzedniej edycji dzieci z tej lubuskiej placówki znalazły się w gronie finalistów, co bardzo zachęciło uczniów, a także nauczycieli, myśliwych i rodziców do aktywnych działań w „Roku gęgawy”.

Widać to po liczbie organizowanych wydarzeń związanych z naszym programem. Kilka miesięcy temu na łamach „Łowca Polskiego” pisaliśmy już o aktywności Łęknicy. Tamtejsza podstawówka zawiesza kolejne budki lęgowe. Rozwieszane były budki dla sów oraz mniejszego ptactwa.

Dzięki specjalnej lekcji przyrody przeprowadzonej przez koordynator akcji Justynę Górecką dla uczniów łęknickiej podstawówki nie stanowi już większych problemów wskazanie różnic między gęgawą, gęsią zbożową a białoczelną. Na tych zajęciach uczniowie uczyli się także, na jakie elementy mają zwracać uwagę przy obserwacji przelatujących ptaków, aby móc właściwie zidentyfikować poszczególne gatunki dzikich gęsi.

Wiosenna fotopobudka – pomysłowe widowisko zorganizowane w „Roku gęgawy” oglądały dzieci ze wszystkich klas łęknickiej szkoły

Wiosna przyniosła kolejne akcje i nowe pomysły. Łęknica wyspecjalizowała się m.in. w przyrodniczych konkursach fotograficznych. Tematem najciekawszego takiego konkursu był „Fenomen lotu ptaka”, a uchwycenie ptaka w locie nie należy do łatwych. Warto więc przypomnieć jego laureatów: Ola Gamalczyk, Martyna Majewska, Zuzia Dżumyło, Julia Ślebiedzińska, Ola Pietrzyk oraz Kasia Jańska.

Łęknica nie zapomina – co ważne – o remizach. Do założonej w „Roku bażanta” remizy dosadzono 400 kolejnych drzew i krzewów! Wokół oczka wodnego, które znajduje się w centralnym punkcie remizy, uczniowie – przy wsparciu myśliwych z WKŁ „Cietrzew” z Warszawy oraz leśników z Nadleśnictwa Lipinki – wyspowo posadzili krzewy owocodajne: derenie, śliwy, szakłaki oraz berberysy.

Uczniowie z Łęknicy zainstalowali w Parku Mużakowskim budki o dużych rozmiarach, z przeznaczeniem dla sów wszelkich gatunków oraz kaczek krzyżówek – licznie występujących w okolicy

Jest wreszcie coś, co wyróżnia Łęknicę wśród innych uczestników „Roku gęgawy”. To stały kontakt z naszą redakcją. Koordynatorka akcji Wioletta Szreiber systematycznie – o co prosiliśmy i do czego zachęcamy wszystkich uczestników naszego programu – informowała nas o kolejnych wydarzeniach realizowanych w jej placówce w dziesiątej edycji programu „Ożywić pola”. Tych e-maili, ze zdjęciami i krótkimi opisami poszczególnych działań, dotarło do nas aż 57! W ten sposób na bieżąco mogliśmy śledzić, co działo się w szkole, i cieszyć się, że dzieci i dorośli z tej lubuskiej miejscowości z zapałem działają w „Roku gęgawy”. Wioletta Szreiber wspaniale potrafi pokazać, jak bardzo Łęknicy zależy na proekologicznym działaniu!

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator
programu „Ożywić pola”

sierpień 2017

 
v