Gęgawa w Piotrkowicach

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach współpracuje z kołem łowieckim „Mozgawa” blisko 10 lat. Wspólnie z myśliwymi odbywają się obchody Dnia Ziemi, organizowane są konkursy i zajęcia na historyczno-przyrodniczej ścieżce dydaktycznej w sieleckim lesie.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych wspólnie z członkami koła, m.in. budują budki lęgowe i karmniki dla ptaków, dokarmiają zwierzynę zimą, a od kilku lat aktywnie uczestniczą w programie „Ożywić pola”.

Już we wrześniu ub.r. uczniowie klas IV–VI z Piotrkowic wyszukiwali w różnych źródłach wiadomości na temat gęgawy. Efektem tej pracy było sporządzenie bibliografii oraz wykonanie gazetki szkolnej. W październiku uczniowie klas V i VI przygotowali prezentacje multimedialne na temat 40 gatunków ptaków wodno-błotnych i przedstawili je na wspólnym spotkaniu. Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogli wykazać się w szkolnym konkursie plastycznym „Gęś gęgawa” oraz w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Ptaki wodno-błotne”, zorganizowanym przez szkołę w Piotrkowicach.

Uczniowie klas V i VI przygotowali prezentacje multimedialne na temat 40 gatunków ptaków wodno-błotnych i przedstawili je na wspólnym spotkaniu

W samym końcu listopada ub.r. piotrowiccy uczniowie wzięli udział w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym przedstawicieli czterech szkół – obok Piotrkowic także z Brześcia, Krzcięcic i Sędziszowa – współpracujących z Kołem Łowieckim „Mozgawa” z Wodzisławia. Była okazja, by zobaczyć żywą gęgawę, o której opowiadał myśliwy koordynator akcji w Piotrkowicach, Mariusz Windys.

Zimą odbyły się zajęcia w terenie połączone z dokarmianiem zwierząt w łowisku. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać tropy i ślady dzików, zajęcy, saren, jeleni i bażantów na śniegu, oglądali lizawki i paśniki, poznawali tajemnice lasu. Szkolny projekt w Piotrkowicach, związany z „Rokiem gęgawy”, ma charakter interdyscyplinarny, toteż uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach i konkursach. Oprócz plastycznych odbył się już konkurs ortograficzny, w którym zwyciężyły dwie Aleksandry – Ola Pietras i Ola Zaczkowska, pisząc dyktando o gęgawie bezbłędnie, oraz konkurs matematyczny „Gęgawa w liczbach”, w którym Gabriela Wasik z klasy VI zdecydowanie pokonała wszystkich uczestników.

Wiosną piotrkowiccy uczniowie ruszyli w teren, by m.in. zagospodarowywać i pielęgnować remizy śródpolne.

(EK)

lipiec 2017

 
v