Wyróżnienie Dolnego Śląska

Dziesiąta, jubileuszowa edycja programu „Ożywić pola” potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz organizatorzy akcji, we współpracy z jednym z głównych sponsorów „Roku gęgawy” firmą Ledlenser, producentem latarek ledowych, postanowili wyróżnić niektórych uczestników obecnej edycji, którzy przesyłając do redakcji „Łowca Polskiego” relacje ze swojej działalności, zwrócili naszą uwagę pomysłowością i zaangażowaniem.

Pogalewie Wielkim na Dolnym Śląsku odbyła się miła uroczystość, podczas której uczniowie, a także koordynatorzy – myśliwi i nauczyciele – z dwóch dolnośląskich szkół, z Pogalewa Wielkiego i ze Stronia Śląskiego, otrzymali w nagrodę za aktywność wykazaną w „Roku gęgawy” latarki Ledlenser.

W ten sposób firma Ledlenser nawiązała do zapoczątkowanej jeszcze w „Roku bażanta” tradycji dostrzegania zaangażowania uczniów, nauczycieli i myśliwych w działania proekologiczne w programie „Ożywić pola”. Jerzy Konecki przypomniał, że w poprzedniej edycji programu latarki Ledlensera otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Kozłowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Wampierzowie. Obie placówki znalazły się w finale konkursu, co stanowi dobrą wróżbę dla szkół wyróżnionych na Dolnym Śląsku.

Spotkanie miało, co warto podkreślić, także symboliczny charakter, i to w kilku wymiarach. Nagrody za pomysłowe działania wręczono uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim, która przez wszystkie kolejne edycje programu „Ożywić pola” zawsze znajdowała się w trójce zwycięzców, ale też – co znamienne – uczniom z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, debiutantowi w naszym konkursie. Jak podkreślali podczas uroczystości wysłannicy redakcji, to dowód, że i rutyna, i świeżość spojrzenia mogą przynosić dobre rezultaty, w czym utwierdziły zebranych prezentacje obu szkół, mile zaskakujące liczbą wykonanych już w „Roku gęgawy” działań.

Wiceburmistrz Brzegu Dolnego Paweł Mirek zadeklarował dalsze wsparcie dla szkół i myśliwych z regionu

Symboliczny był także fakt obecności podczas pogalewskiego spotkania i wiceburmistrza Brzegu Dolnego Pawła Pirka, a więc przedstawiciela samorządu gminnego, który opiekuje sią szkołą w Pogalewie, i Edwarda Makówki, członka Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ we Wrocławiu, która wspiera nasz program. Właś­nie aktywne wsparcie dla szkół i kół łowieckich ze strony takich struktur daje uczestnikom programu „Ożywić pola” dodatkowe szanse na dobre rezultaty działania.

Marcowa uroczystość wręczenia latarek Ledlensera wyróżniającym się w „Roku gęgawy” szkołom – co warto podkreślić – była zapowiedzią dalszych takich wydarzeń w kolejnych miesiącach. Jak oświadczył Jerzy Konecki – niezależnie od już przekazanych stu latarek marki Ledlenser jako nagród  dla zwycięzców dziesiątej edycji – dodatkowe latarki trafią jeszcze w międzyczasie do kilku innych szkół w Polsce – jako zachęta do dalszego działania i dowód uznania dla ich pracy wykonywanej na rzecz polskiej przyrody.

Mirosław Głogowski

kwiecień 2017

 
v