Budki w Łęknicy

Szkoła Podstawowa w Łęknicy, uczestnicząca w programie „Ożywić pola”, wiele uwagi poświęca ptakom, które – jak piszą koordynatorzy z lubuskiego – „towarzyszą ludziom od zawsze i ożywiają w sposób namacalny nasze otoczenie, a (…) oprócz umilania życia człowiekowi, ptaki spełniają też ważną rolę w środowisku”.

Dlatego łęknicka podstawówka zawiesza kolejne budki lęgowe. Jesienią rozwieszane były budki, w których zamieszkają i przystąpią do lęgów sowy i dzikie kaczki – licznie występujące w Parku Mużakowskim. Zimą z kolei wieszano budki dla mniejszego ptactwa.

Dzięki specjalnej lekcji przyrody, przeprowadzonej w styczniu tego roku przez myśliwą-koordynator akcji Justynę Górecką, uczniowie łęknickiej podstawówki bez większych problemów wskazują różnice między gęgawą, zbożówką i białoczelną. Oprócz kwestii wyglądu i różnic między gatunkami dzieci dowiedziały się również, czym się gęsi żywią i jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa.

Na tym nie koniec aktywności w Łęknicy. Zorganizowano także m.in. „Dzień Jeża” i warsztaty ekologiczne w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”.

JG

marzec 2017

 
v