Poetycko o gęgawie

Szkoły powiatu miechowskiego – którymi opiekuje się Zbigniew Skowronek z Koła Łowieckiego „Leśnik” z Krakowa – zorganizowały konkurs na najlepszy wiersz o gęgawie, a równolegle Międzyszkolny Konkurs Recytatorski wierszy Romana Janusza Marjańskiego – naczelnego redaktora „Łowca Świętokrzyskiego”, z zawodu nauczyciela polonisty, z zamiłowania poety i myśliwego.

W grudniu 2016 roku w Szkole Podstawowej w Antolce odbył się finał obu tych wydarzeń, w którym udział wzięły szkoły podstawowe z Antolki, Kozłowa, Miechowa, Przybysławic i Pstroszyc, a także kozłowskie gimnazjum.

W konkursie literackim jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajął Louis Chevallier ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie, II miejsce – Emilia Koszewska – Szkoła Podstawowa w Antolce, a III miejsce – Wiktoria Górnik ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Aleksandra Włodarczyk, a na podium znalazły się także Marzena Krupa i Dominika Smogór.

W finale wzięło udział 23 uczniów ocenianych przez jury, w skład którego – obok samego Janusza Marjańskiego – weszli m.in. Krzysztof Szpetkowski, Tomasz Ciepły, łowczy okręgowy z Krakowa, i Anna Michta, reprezentująca Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach.

Wszyscy recytatorzy byli dobrze przygotowani do występu, wykazali się dużą kulturą języka i nie lada umiejętnościami aktorskimi, podkreślali członkowie jury. Ostatecznie pierwsze miejsce w kategorii „podstawówek” przyznano Katarzynie Bielnickiej ze Szkoły Podstawowej w Antolce, drugie miejsca zajęła Oliwia Kaleta – Szkoła Podstawowa w Kozłowie, a trzecie Natalia Bała, także z Antolki. W kategorii gimnazjów na podium znaleźli się Aleksandra Włodarczyk, a dalej Alicja Krochmal i Konrad Sęk.

Wszyscy uczestnicy i laureaci konkursów recytatorskiego i literackiego otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Koło Łowieckie „Leśnik” z Krakowa.

(mb)

luty 2017

 
v