Staszów w terenie

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie spotykają się w terenie z myśliwymi. W grudniu wybrali się do podsypu dla bażantów, który wykonali w czasie „Roku bażanta”. Celem wyprawy było sprawdzenie stanu technicznego oraz wyłożenie karmy dla bażantów. Oprócz młodzieży z klas biologicznych uczestniczących w programie w wycieczce udział wzięli nauczyciele biologii – koordynatorzy projektu w szkole, a także dyrektor placówki Anna Karasińska.

Także w grudniu, w domku myśliwskim Koła Łowieckiego „Knieja” z Sichowa Małego, uczniowie liceum spotkali się z myśliwymi, a tematem tego spotkania były „Działania myśliwych na rzecz ochrony przyrody i etyka myśliwska”.

O działaniach myśliwych opowiadali goście – nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów Krzysztof Karst oraz myśliwy Jerzy Kos. W trakcie spotkania młodzież miała okazję przekonać się, że myślistwo to systematyczna praca, która pochłania wiele czasu i zasobów finansowych myśliwych zaangażowanych w ochronę łowiska.

Spotkanie z myśliwymi to również barwne opowieści o spotkaniach z przyrodą – na przykład o nocnych wyciach wilków w Górach Świętokrzyskich, co świadczy o powrocie tych zwierząt na ziemię świętokrzyską.

(GS)

luty 2017

 
v