10. edycja

Nowa edycja akcji „Łowca Polskiego” – pod hasłem „Rok gęgawy” – właśnie się rozpoczęła, razem z początkiem roku szkolnego. Będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. A my liczymy, że wystartuje w niej rekordowa liczba szkół wspieranych przez myśliwych i koła łowieckie.

Jubileusz zobowiązuje, więc kolejna – dziesiąta! – edycja ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola” powinna być, w zamierzeniach redakcji „Łowca Polskiego” i pozostałych współorganizatorów tej akcji, wyjątkowa pod każdym względem. Chcielibyśmy, by wystartowały w niej wszystkie szkoły uczestniczące w „Roku bażanta” i co najmniej kilkadziesiąt nowych placówek. W ten sposób z jednej strony poszerzylibyśmy zasięg naszych proekologicznych działań, z drugiej zaś szkoły z doświadczeniem w programie kontynuowałyby swoją pracę, sadząc remizy śródpolne, a także poszerzały wiedzę o potrzebach przyrody.

Liczymy, że w program „Ożywić pola” szerzej i jeszcze aktywniej niż dotąd zaangażują się myśliwi oraz koła łowieckie. W dzisiejszej sytuacji jest to szczególnie ważne. Promocja łowiectwa jako ważnego elementu systemu ochrony przyrody oraz pozyskiwanie sojuszników wśród ludzi młodych i elit opiniotwórczych, jakimi są środowiska nauczycielskie, to obecnie kluczowe zadanie dla naszej społeczności. Musimy na co dzień, w swoich środowiskach lokalnych, tam, gdzie polujemy i prowadzimy gospodarkę łowiecką, pokazywać miejscowym społecznościom, że jesteśmy potrzebni – przyrodzie i młodym ludziom, których możemy nauczyć rozumienia, jak funkcjonuje środowisko naturalne i jak je chronić.

Symbolem dziesiątej edycji naszego programu jest gęś gęgawa. Od razu wyjaśniamy – bo mieliśmy już sporo telefonów do redakcji w tej sprawie – że w żaden sposób nie ustawia to w gorszej pozycji myśliwych i szkół z tych rejonów Polski, gdzie gęgawy nie mają swoich miejsc lęgowych (choć zdarza się je obserwować na przelotach), a dotyczy to większości polskiego terytorium. Przypominamy, że przed laty mieliśmy także edycję pod znakiem „Roku cietrzewia”, a więc gatunku jeszcze rzadziej spotykanego, i nie przeszkadzało to żadnej ze startujących wówczas szkół. Pamiętamy też „strach” części uczestników programu „Ożywić pola” w pierwszych miesiącach „Roku trznadla”, a potem satysfakcję z możliwości zdobycia nowej wiedzy o tym ciekawym gatunku.

Naszym zdaniem, podobnie jest i będzie z gęgawą. Chcemy w „Roku gęgawy” zwrócić uwagę uczestników naszego programu z jednej strony na sytuację tego gatunku gęsi, i generalnie ptactwa wodno-błotnego w naszym kraju, z drugiej zaś zapoznać młodzież szkolną, ale także i dorosłych, z nowymi metodami badania dzikich populacji. Dlatego elementem towarzyszącym dziesiątej edycji programu „Ożywić pola” jest projekt badawczy prowadzony z udziałem partnera akcji – Fundacji Ochrony Głuszca – w którym dziesięć odłowionych wiosną tego roku w Wielkopolsce gęgaw wyposażono w specjalne nadajniki GPS. Sygnały z tych nadajników pozwolą śledzić migracje naszych gęgaw i lepiej poznać biologię i zwyczaje tego gatunku, a uczestnicy „Roku gęgawy” będą mogli co jakiś czas, w Internecie na specjalnej stronie, zapoznawać się z cząstkowymi rezultatami tych obserwacji.

Nie zmienia to faktu, że nadal podstawowym zadaniem uczestników programu pozostaje „ożywianie” przyrody w swoim otoczeniu, a przede wszystkim zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień w środowisku polnym, a także na obrzeżach terenów leśnych. Przypominamy i podkreślamy z całą mocą – z radością przyjmujemy i doceniamy wszelkie działania szkół i myśliwych, związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, ale niezmiennie najwyżej oceniamy i będziemy oceniać zmianę krajobrazu polnego.

Nie da się tego zrobić siłami samych dzieci czy nawet starszej młodzieży szkolnej bez pomocy i logistycznego wsparcia dorosłych. Dlatego tak ważne są zaangażowanie oraz udział myśliwych i leśników, którzy są pod każdym względem przygotowani do takich działań. Dlatego też tak istotne jest – a piszemy to na podstawie doświadczeń poprzednich dziewięciu edycji programu „Ożywić pola” – by w akcję angażowało się w kołach łowieckich wielu myśliwych, z zarządami na czele, a nie tylko pojedynczy pasjonaci promowania łowiectwa w środowisku szkolnym. Inne, znacznie lepsze, są wtedy efekty działania i wyższe miejsca można zająć w klasyfikacji końcowej konkretnej edycji.

I jeszcze jedna ważna informacja na starcie „Roku gęgawy”. Ponieważ organizatorzy dziesiątej edycji programu „Ożywić pola” wystąpili o dotację unijną na realizację jubileuszowej edycji, musimy – do czasu rozstrzygnięć w tej sprawie – wstrzymać się z publikacją ostatecznej wersji regulaminu. Prosimy zatem o cierpliwość.

Przypominamy też, że działamy w „Roku gęgawy” już teraz. W pierwszych dniach października na stronie www.ozywicpola.pl powinien już pojawić się nowy formularz zgłoszeniowy, ale zgłaszać swój udział będzie można co najmniej do stycznia 2017 roku. Niezależnie od daty formalnego zgłoszenia do sprawozdań szkoły mogą oczywiście wprowadzać informacje o wszystkich działaniach realizowanych od 1 września 2016 roku.
I jeszcze jedno – Wielki Finał „Roku gęgawy” przewidujemy na drugą połowę czerwca przyszłego roku!

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola”

październik 2016

 

 
v