Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

„Ożywić pola” w Łęknicy

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy wraz z Wojskowym Kołem Łowieckim nr 331 „Cietrzew” z Warszawy po raz pierwszy biorą udział w programie „Ożywić pola”.

Uczestnikami są uczniowie dwóch klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy, która to znajduje się na terenie obwodu łowieckiego nr 232. Koordynatorami z ramienia szkoły są Wioletta Szreiber i Irena Perczyńska, natomiast z ramienia koła akcję koordynuje Justyna Górecka.

Jednym z działań w „Roku bażanta” są prelekcje ekologiczne. Tematami przewodnimi zajęć były już: Jak zachować się w lesie; Podstawowe gatunki jeleniowatych w Polsce; Wszędobylski dzik; Bażant – ptak nieznany; Miejsce, w którym żyje i kogo boi się bażant; Remizy – dobro konieczne. Atutem prowadzonych zajęć była autentyczność, gdyż przy ich realizacji wykorzystywano trofea, skóry zwierząt, zrzuty jeleniowatych, oręża dzików, tablice edukacyjne, odgłosy zwierząt, indywidualne karty pracy dla dzieci itp.

Październik i listopad upłynęły pod hasłem zbiórki żołędzi i kasztanów dla zwierzyny leśnej. Młodzież chętnie uczestniczyła w tej akcji, czego efektem było 1750 kg zebranej karmy. Dzieci uczestniczyły też w akcji wykładania karmy w obwodzie. Zalegająca tego dnia w lesie warstwa śniegu sprzyjała poszukiwaniom tropów zwierzyny. Odnaleziono miejsca buchtowania przez dziki, tropy saren, dzików i lisów, udało nam się nawet odnaleźć zrzut jelenia. Co ważne, pieniądze otrzymane od „Cietrzewia” w zamian za zebraną karmę uczniowie w całości zdecydowali się przekazać na zakup budek lęgowych dla ptaków, które będą rozwieszane w trakcie kwietniowych uroczystości Dnia Ziemi.

Podczas zajęć prowadzonych zarówno w szkole, jak i w terenie poruszane jest szerokie spektrum możliwości ochrony przyrody, począwszy od właściwego użytkowania lasu i jego darów oraz zachowania czystości w lesie, po rolę myśliwych i leśników w funkcjonowaniu przyrody. Systematycznie prowadzone są także lekcje przyrody w terenie, w trakcie których dokonywane są obserwacje ekosystemu polnego-leśnego, warunków żerowych i osłonowych ptaków i ssaków z wykorzystaniem lornetek.

Szkoła w Łęknicy generalnie stawia na ekologię. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Szkoła dla ekorozwoju”, w europejskim projekcie „Litter Less – Śmieć mniej”, w ogólnopolskim projekcie „Porcja pozytywnej energii”. Łęknica pochwalić się może także przyznanymi Certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz Certyfikatem Zielonej Flagi. Wymiernym działaniem ekologicznym jest prowadzona przez uczniów segregacja odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki. Oprócz tego uczniowie zbierają makulaturę oraz zużyte baterie i płyty CD/DVD.

JG

kwiecień 2016