Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Sponsorzy konkursu

Przybywa firm, które wspierają dziewiątą edycję programu „Ożywić pola”. Producent latarek Led Lenser ufundował 100 nagród dla uczniów i myśliwych, a firma KOBA przekazała 10 000 złotych na organizację naszego konkursu. Pieniądze na nagrody w konkursie przeznaczy także Fundacja Ochrony Głuszca.

W szkołach uczestniczących w „Roku bażanta” zimowy czas to przede wszystkim okres działań edukacyjnych, m.in. organizacji rozmaitych konkursów dotyczących i głównego symbolu obecnej edycji – bażanta – i szeroko rozumianych problemów współczesnej ekologii. Prace w terenie często odkładane są na wiosnę, ale mamy też informacje, że młodzież szkolna wraz z myśliwymi zajmuje się dokarmianiem zwierzyny. Każde takie działanie jest pożyteczne i na dodatek pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania przyrody.

W Redakcji „Łowca Polskiego” koncentrujemy się w ostatnich tygodniach na rozmowach z potencjalnymi sponsorami naszego konkursu, gdyż – to warto przypomnieć – szybkimi krokami zbliżają się podsumowanie i finał „Roku bażanta”, przewidziane na drugą połowę czerwca tego roku.

Na Wielkim Finale spotkamy się tym razem wszyscy w Warszawie i dobrze by było, aby szkoły, które „czują”, że mogą znaleźć się w gronie finalistów akcji, brały pod uwagę w swoich planach wycieczek na ten rok szkolny możliwość wyjazdu także do stolicy, na ogłoszenie wyników konkursu „Ożywić pola”.

Wracając do sponsorów. Już w ubiegłym roku udało nam się pozyskać wsparcie kilku firm i organizacji. Swoje zaangażowanie potwierdziła między innymi Fundacja Ochrony Głuszca, która finansowała także poprzednią edycję. Decyzją zarządu i rady FOG na ten cel zarezerwowano już w budżecie tej organizacji 5 000 złotych. Z rozmów z przedstawicielami FOG wynika, że niewykluczone są także inne działania wspierające ze strony fundacji dla konkursu „Łowca Polskiego”.

Także w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z firmą KOBA Organizacja Odzysku Opakowań SA z Krakowa, która wsparła naszą akcję kwotą – uwaga! – 10 000 złotych. Warunkiem tej współpracy jest wprowadzenie do naszego programu także elementów edukacyjnych i praktycznych związanych z recyklingiem. Nie powinno być z tym problemu dla większości szkół, które i tak w poprzednich edycjach w swoich sprawozdaniach często informowały nas dodatkowo o akcjach np. zbiórki zużytych baterii czy zbiórki makulatury.

Firma KOBA, niezależnie od już zrealizowanego wsparcia, deklaruje ewentualne sfinansowanie części nagród, a my zakładamy, że podczas Wielkiego Finału w Warszawie przyznamy osobne nagrody dla szkół, które włączyły się w odzysk odpadów. W regulaminie znalazł się w związku z tym odpowiedni zapis, stwierdzający, że „W edycji »Rok bażanta« ważnym elementem programu są… (także – przyp. MG) działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami”.

I wreszcie trzeci z potwierdzonych już sponsorów „Roku bażanta”, czyli producent latarek Led Lenser, który ufunduje nagrody dla uczniów trzech najlepszych szkół w konkursie oraz 40 myśliwych-koordynatorów tegorocznej akcji z ramienia kół łowieckich. Z satysfakcją informujemy, że młodzi ludzie ze szkół-zwycięzców otrzymają także po 20 latarek typu Led Lenser P3 BM. Myśliwi otrzymają latarki typu Led Lenser P5.2 i Led Lenser TT. To prawdopodobnie początek szerszej współpracy z Led Lenserem w przyszłości.

Zapewniamy też wszystkich nauczycieli i myśliwych, działających w akcji „Ożywić pola”, że to nie koniec naszych starań o pozyskanie kolejnych nagród dla tego konkursu. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami, wiemy też, że możemy liczyć na naszych stałych partnerów, w tym władze Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ligę Ochrony Przyrody. Ambicją ekipy „Łowca Polskiego” jest, by prezentów dla najlepszych w programie „Ożywić pola” nie brakowało. I tak właśnie będzie.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator programu
„Ożywić pola. Rok bażanta”

luty 2016