Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Tropami „Ożywić pola”

Nasz program „Ożywić pola” cieszy się nie tylko uznaniem wśród osób zajmujących się edukacją przyrodniczą na co dzień, ale znajduje też swoich naśladowców. Właśnie akcja „Łowca Polskiego” zainspirowała Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie do przygotowania programu pod nazwą „Liga Polnej Bioróżnorodności”.

Projekt będzie realizowany w obrębie makroregionu składającego się z 4 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, a jego bezpośrednimi odbiorcami mają być m.in. koła łowieckie, jak również rodziny rolnicze, szkoły, sołectwa, przedstawiciele samorządów gminnych oraz koła gospodyń wiejskich.

Jak mówi były sekretarz generalny LOP, a obecnie przewodniczący szczecińskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody Sławomir Kiszkurno, przedsięwzięcie to – wzorem programu „Ożywić pola” – ma umiejętnie łączyć edukację ekologiczną z rzeczywistą ochroną bioróżnorodności terenów rolniczych. Sztandarowy konkurs sprowadza się do rywalizacji drużyn w „Lidze Polnej Bioróżnorodności”, której celem jest stworzenie warunków do bytowania, żerowania i rozmnażania charakterystycznych dla ekosystemów rolniczych różnorodnych gatunków fauny i flory, z naciskiem na zwierzynę drobną oraz owady.

Głównym efektem projektu, i zarazem wymiernym wkładem jego odbiorców w ochronę przyrody, będą użytki przyrodnicze – ostoje przyrody, aleje przydrożne oraz remizy, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Projekt obejmuje także tworzenie i pielęgnację stref ekotonowych, miedz śródpolnych oraz budowę m.in. hotelików dla owadów zapylających.

Ze swojej strony redakcja „Łowca Polskiego” z radością wita tę akcję, idealnie wpisującą się w podstawowe cele programu „Ożywić pola”. I liczymy, że przynajmniej niektóre drużyny z „Ligi Polnej Bioróżnorodności” zgłoszą swój akces także do programu „Łowca Polskiego”. Choćby po to, by zdobyć nagrody w jednym i drugim konkursie.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola”

październik 2015