Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

„Bażant” z formularzem

Dziewiąta edycja programu „Ożywić pola” po wakacyjnej przerwie znowu zagości w ponad setce polskich szkół. Dla kół łowieckich to już ostatni moment, by do udziału namówić kolejne szkolne społeczności. Od połowy miesiąca będzie można zgłaszać swój akces do „Roku bażanta”, korzystając z formularza na stronie www.ozywicpola.pl.

Dwa miesiące wakacji to naturalny okres przerwy w realizacji rozmaitych działań, jakie w wielu miejscach Polski wymyślają i przeprowadzają wspólnie szkoły i koła łowieckie w dziewiątej edycji programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”. Co prawda – a mamy takie sygnały – niektórzy nauczyciele i myśliwi nawet po zakończeniu roku szkolnego organizowali wyjścia w teren dla uczestników naszego programu, ale na ogół młodzież szkolna odpoczywa teraz nie tylko od nauki, ale także od działań ekologicznych w „Roku bażanta”.

Dla nauczycieli i myśliwych nadchodzący miesiąc to jednak początek kontynuowania działań w kolejnym roku szkolnym. To jeszcze nie finisz, który zakończyć się ma według naszych założeń w czerwcu 2016 roku, ale jednak start do głównego etapu. Te szkoły i koła łowieckie, które już ostro działają w dziewiątej edycji programu „Ożywić pola”, a jest ich bardzo dużo, powinny teraz kreślić precyzyjne plany działania oraz zabiegać o poparcie władz samorządowych i organizacji działających na ich terenie dla poszczególnych pomysłów, tak aby już od 1 września w szkołach widać było „Rok bażanta” niemal na każdym kroku. Ci, którzy obudzą się późną jesienią, mogą nie mieć już wystarczająco dużo czasu, by wykazać się taką liczbą działań, by zebrać laury.

Tam, gdzie szkoły i koła nie wystartowały jeszcze w dziewiątej edycji programu „Łowca Polskiego”, druga połowa sierpnia to najlepszy czas na porozumienie się między zarządami kół i kierownictwami placówek oświatowych co do udziału w naszym programie.

Nasz program – to opinia nie nasza, ale specjalistów od edukacji ekologicznej z instytucji rządowych – należy bowiem do najtrudniejszych (ale i absolutnie największych) programów edukacji ekologicznej w skali kraju. W programie „Ożywić pola” – w przeciwieństwie do tysięcy innych podobnych akcji – szkoły i myśliwi muszą pracować wspólnie nie przez jeden dzień czy kilka dni w roku, ale przez kilkanaście miesięcy, realizując często nie dziesiątki, lecz setki różnych konkursów, pogadanek, wyjść w teren, nasadzeń, pielęgnacji remiz itd. Najlepsi uczestnicy naszego programu działają właściwie non stop. I jeśli nie jest to 365 dni w roku, to na pewno w wielu szkołach dzieje się coś związanego z „Ożywić pola” i ochroną środowiska dosłownie co tydzień przez okrągły rok szkolny.

Wysiłek jest duży, satysfakcja – jak wynika z naszych kontaktów z myśliwymi i nauczycielami – też na ogół bardzo wysoka i co najważniejsze, wymierne i widoczne są efekty poszczególnych edycji programu. Szczególnie widać to po posadzonych i pielęgnowanych przez poszczególne szkoły remizach śródpolnych i żywopłotach. W związku z tym postanowiliśmy pokazać całemu światu, jak wiele już zrobiono w programie „Ożywić pola” i stworzyliśmy elektroniczną mapę „naszych” remiz na stronie www.ozywicpola.pl.

Dlatego apelujemy do myśliwych i nauczycieli, którzy startowali w programie „Ożywić pola” we wszystkich kolejnych edycjach, poczynając od pierwszej w 2005 roku, o przysyłanie nam na adres poczta@lowiec.pl informacji o dokładnej lokalizacji i wielkości poszczególnych remiz, które sadziliście w akcji (najlepiej z współrzędnymi GPS) oraz zdjęć tych remiz obecnie, a także (jeśli to możliwe) dokumentacji fotograficznej z ich zakładania, które były w sprawozdaniach.

Obiecujemy też, że każde koło lub szkoła, które przyślą do nas taką informację, otrzyma bezpłatnie komplet plansz edukacyjnych, które na pewno przydadzą się i podczas pogadanek w domkach myśliwskich, i w szkolnych pracowniach przyrody.

I wreszcie dwie informacje praktyczne. Od sierpnia zawieszony zostanie na stronie www.ozywicpola.pl formularz zgłoszeniowy „Roku bażanta”. W ten sposób uczestnicy programu „Ożywić pola” będą mogli zgłosić swój udział w dziewiątej edycji, co oznacza nie tylko satysfakcję z potencjalnego znalezienia się w gronie finalistów, ale też możliwość otrzymania konkretnych nagród – dla uczniów, dla nauczycieli i dla myśliwych koordynatorów.

W formularzu tym razem wyraźnie wyodrębnione będą m.in. pozycje głównych koordynatorów – ze strony szkoły, a także ewentualnie koła łowieckiego – oraz rubryki, gdzie wpisywane będą nazwiska koordynatorów współdziałających w programie, tak aby uniknąć potem (co się zdarzało) dyskusji, kto dowodził ekipą koordynatorów w danej szkole.

Opublikujemy też w sierpniu na stronie www.ozywicpola.pl nowy regulamin programu. Doprecyzowane tam zostaną zasady udziału w „Roku bażanta”, zawartość informacji, jakie muszą znaleźć się w sprawozdaniach z przebiegu tegorocznej edycji, a także podział uczestników na poszczególne, konkurujące ze sobą grupy. Nowością będzie m.in. wyodrębnienie placówek przedszkolnych do osobnej klasyfikacji.

Zachęcamy do aktywności i współpracy z nami i czekamy na informacje – ze zdjęciami! – o poszczególnych działaniach. Będziemy je publikować w „Łowcu Polskim”, a także na portalu www.lowiecpolski.info.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola”

sierpień 2015