Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Od trznadla do bażanta

Tradycją stało się już majowe spotkanie szkół z okręgu wrocławskiego zaangażowanych w kolejne edycje akcji „Ożywić pola”. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Zbigniew Pawlus z Koła Łowieckiego „Daniel” z Wołowa, od lat myśliwy koordynator w szkołach w Pogalewie Wielkim i Krzydlinie Wielkiej.

Tegoroczne spotkanie było z jednej strony podsumowaniem programu „Ożywić pola. Rok trznadla”, a z drugiej oficjalnym zapoczątkowaniem w okręgu wrocławskim obecnej edycji programu „Łowca Polskiego”.

W spotkaniu – na czym bardzo zależy i myśliwym, i nauczycielom – uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: starosta wołowski Jacek Włosek, burmistrzowie Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski oraz Paweł Pirek i burmistrz Wołowa Władysław Boczar. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również łowczy okręgowy PZŁ we Wrocławiu Roman Rycombel, przedstawiciele zarządu okręgu PZŁ we Wrocławiu Piotr Flak i Eugeniusz Makówka oraz nadleśniczy Wojciech Adamczak.

Wspólnie wspominano działania, które szkoły realizowały w „Roku trznadla”, był też czas na oficjalne złożenie gratulacji Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego z Pogalewa Wielkiego za zajęcia drugiego miejsca w poprzedniej edycji programu „Ożywić pola”. Na marginesie, szkoła z Pogalewa przez wszystkie edycje programu, w których uczestniczyła, zawsze zajmowała tzw. miejsce na pudle, czyli wśród medalistów programu. Także z tego powodu okręg wrocławski w listopadzie 2014 roku został wyróżniony zaproszeniem koordynatorki akcji z Pogalewa, Beaty Tłuczek, do Sejmu na konferencję poświęconą łowiectwu, gdzie nauczycielka z Pogalewa, w imieniu setek koordynatorów programu „Ożywić pola”, przedstawiła posłom zasady pracy w tym programie.

Podczas spotkania podkreślono znaczącą rolę władz samorządowych i miejscowego oddziału PKO BP w programie „Ożywić pola”. Podziękowaniem za finansowe i organizacyjnie wsparcie szkół w ich działaniach były odznaczenia łowieckie. Medalem za zasługi na rzecz łowiectwa uhonorowano burmistrza Brzegu Dolnego Pawła Pirka oraz dyrektora oddziału PKO BP Janusza Jodłowskiego. Z kolei myśliwy Zbigniew Pawlus został uhonorowany przez nadleśniczego Wojciecha Adamczaka tytułem „Honorowy przyjaciel lasu”.
Uroczystość uatrakcyjniła smaczna dziczyzna, o którą zadbali myśliwi. Na zakończenie spotkania myśliwi wręczyli szkołom bażanty – inaugurując w ten sposób kolejną edycję programu „Ożywić pola. Rok bażanta”.

(bt)

lipiec 2015