Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Z bażantem w Iłowie

W Szkole Podstawowej w Iłowie odbyła się 28 kwietnia uroczystość pod hasłem „Dzień ekologiczno-przyrodniczy”. Spotkanie, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, łączyło w sobie obchody Dnia Ziemi, Dni Przyjaciół Lasu oraz inaugurację „Roku bażanta”.

Do otaczającej przyrody nawiązywał przygotowany na tę okazję program artystyczny. „Jesteśmy dziećmi Ziemi” – zaśpiewały na początek dzieci ze szkolnego chóru, które wprowadziły słuchaczy w atmosferę uroczystości. Zaraz potem zaprezentowano inscenizację „Leśna opowieść”, którą przedstawiły klasy Va i Vb. W dalszej części spotkania podsumowano konkursy plastyczne, które w tym roku towarzyszyły obchodom Dni Przyjaciół Lasu.

Ogłoszono także start w Iłowie kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola. Rok bażanta”. Głównym celem akcji, jak wyjaśniła uczniom dyrektor szkoły (i koordynator naszego programu) Ewa Ryfa, są przedsięwzięcia na rzecz ochrony przyrody, takie jak wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, oraz zakładanie nowych lub pielęgnacja istniejących oczek wodnych. Działania te zmierzają do tworzenia korzystnych warunków żerowych i osłonowych dla zwierząt bytujących w polnych ekosystemach. W „Roku bażanta” ważnym elementem podejmowanych w Iłowie działań będą dodatkowo obserwacje tych kuraków i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego.

„Rok bażanta” zainaugurowano „Tańcem bażantów”, który na tę okazję przygotowały i zaprezentowały klasy IVa i VIb.

(ef)

czerwiec 2015