Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Dobrynin poznaje trznadla

Swoją przygodę z poznawaniem życia ssaków i ptaków uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie rozpoczęli podczas zwiedzania wystawy zatytułowanej „W głębi puszczy, za bagnami”, zorganizowanej z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego przez Nadleśnictwo Tuszyma.

Zwiedzanie wystawy stało się inspiracją do wzięcia udziału w ósmej edycji programu „Ożywić pola. Rok trznadla”. We wrześniu do szkoły zaproszono prezesa mieleckiego Koła Łowieckiego „Łoś” Mieczysława Struzika, który opowiedział uczniom o pracy myśliwych oraz ich działaniach na rzecz prawidłowego gospodarowania powierzonymi im zasobami rodzimej przyrody. Kolega Struzik zachęcił również dzieci do dokładniejszego poznania życia oraz zwyczajów trznadla zwyczajnego, który jest bohaterem programu „Ożywić pola”.

Kolejne spotkanie z Mieczysławem Struzikiem wzbogaciła prezentacja pod tytułem „Trznadel – mieszkaniec pól”. W szkole odbył się też międzyklasowy konkursu pod hasłem „Ożywić pola – edycja rok trznadla 2013/2014”, przygotowany przez nauczycielkę Krystynę Kozioł. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat życia tego małego ptaszka, rozwiązując test składający się z wielu szczegółowych pytań. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi książkami, a wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

pg

grudzień 2014