Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Trznadlowy tort w Stroniu Śląskim

Zwycięzca szóstej edycji akcji „Ożywić pola” – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte ze Stronia Śląskiego – swój finał „Roku trznadla” świętował razem z innymi placówkami oświatowymi z tej części Dolnego Śląska, a więc z: Przedszkolem Miejskim ze Stronia i Przedszkolem „Bajlandia” z Bolesławowa, a także miejscowymi Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Hotelarskim oraz Zasadniczą Szkołą Zawodową.

Uroczystość odbyła się w strońskim Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, które wcześniej już kilkakrotnie wsparło miejscowe szkoły w realizacji naszego programu.

Koordynująca niemal całość wszystkich działań w gminie Jolanta Bogiel z Koła Łowieckiego „Śnieżnik” przypomniała zebranym, że w Stroniu Śląskim wystartowano do „Roku trznadla” chyba najwcześniej w Polsce, bo już 28 czerwca 2013 roku, kiedy to ogłoszono tam konkurs fotograficzny pod hasłem „Ptaki i drzewa”. I przez kolejne szesnaście miesięcy nie brakowało ani konkursów, ani lekcji poświęconych naszej akcji, ani tym bardziej działań w terenie i wycieczek przyrodniczych, także na czesko-polską granicę, gdzie rosną dęby posadzone przez strońskie dzieci jeszcze w ramach „Roku zająca”.

Podczas strońskiego finału każda z placówek uczestniczących w „Roku trznadla” miała możliwość zaprezentowania się innym. Przebrane w piękne ptasie kostiumy przedszkolaki śpiewały piosenki, a swoją znajomość nazw ptaków potwierdziły w minikonkursie pt. „Jakie znasz ptaszki?”.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte swoje najciekawsze dokonania przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej. Trudną zabawą-konkursem dla starszych uczniów było narysowanie w ciągu minuty wybranego przez siebie ptaka. Sześcioro zawodników spisało się tak doskonale, że jury miało nie lada kłopot ze wskazaniem najlepszej pracy i w końcu nagrodziło wszystkich w równym stopniu.

Najstarsi uczniowie zaprezentowali wystawę prac technicznych, czyli karmniki i budki lęgowe, oraz odśpiewali „Piosenkę o trznadlu” z własnym autorskim tekstem – jedną z wielu ułożonych na szkolny konkurs literacko-muzyczny.

Wielkie emocje wzbudził „Konkurs wiedzy dla dorosłych”, gdzie głównym laurem był tytuł „Ptasiarza gminy Stronie Śląskie”.

Na zakończenie przyszedł czas na nagrody i przyjemności. Starsi uczniowie wręczyli delegacjom przedszkoli i pierwszakom z podstawówki 50 kompletów klocków „Ptaki Polski”, wykonanych w kwietniu w trakcie obozu ornitologicznego. Wszyscy uczestnicy spotkania – około 100 uczniów – otrzymali specjalne opaski odblaskowe, upamiętniające ósmą edycję akcji „Ożywić pola”, z napisem „Rok trznadla 2014” i logo KŁ „Śnieżnik”.

A prawdziwą radość uczniom, gościom, rodzicom i nauczycielom sprawił olbrzymi tort z trznadlem – słodki i pozostający na długo w uczniowskiej pamięci.

bg

grudzień 2014