Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Miechowskie i ekologia

Międzyszkolny konkurs w programie aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić Pola”, organizowany w powiecie miechowskim przez Koło Łowieckie „Leśnik” z Krakowa, stał się już tradycją. Szkoły z Miechowa, Antolki, Kozłowa, Przybysławic oraz Pstroszyc do finału tego konkursu przygotowują się przez kilka miesięcy, a poziom wiedzy reprezentowany przez finalistów zaskakuje nawet przyrodników.

Spośród prawie 1100 dzieci i młodzieży z wymienionych pięciu placówek nauczycielki koordynatorki akcji „Ożywić pola”, przez eliminacje wewnątrzszkolne, wybierają po 5 uczniów z każdej ze szkół. W roku bieżącym w niektórych szkołach odbywały się dwu- albo trzyetapowe eliminacje z uwagi na bardzo dużą liczbę chętnych uczniów oraz wysoki poziom wiedzy.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Pstroszycach – Karolina Zabijak. Drugie miejsce przypadło także uczennicy z Pstroszyc – Karolinie Ziemskiej. Uczniów z Pstroszyc przygotowywała tamtejsza koordynatorka akcji „Ożywić pola” Agnieszka Kalemba. Na miejscu trzecim w miechowskim konkursie znalazł się Piotr Glaba ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach.

Myśliwi z patronującego konkursowi „Leśnika” – oprócz nagród książkowych dla wszystkich finalistów konkursu – dla najlepszej trójki ufundowali wysokiej jakości tablety, z czego zwycięzcy byli bardzo zadowoleni.

Warto podkreślić, że na finał konkursu przybyli wójt Kozłowa Stanisław Pluta oraz przedstawiciele zarządów okręgowych PZŁ z Kielc oraz Krakowa, w tym krakowski łowczy okręgowy Tomasz Ciepły.

(zs)

lipiec 2014