Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Zuchy ze Staszowa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie, przed laty m.in. zwycięzcy jednej z edycji akcji „Ożywić pola”, w „Roku trznadla” bardzo aktywny udział biorą uczniowie klasy pierwszej, członkowie szkolnej drużyny (gromady) zuchowej.

Nauczycielka pierwszaków, Małgorzata Kałamaga-Pióro, opracowała specjalny program udziału w akcji „Ożywić pola”, związany z ochroną przyrody i z pomocą ptakom. Drużyna zuchowa nosi nazwę „Przyjaciele lasu”. Podzielona została na mniejsze grupy, tak zwane szóstki, których nazwy brzmią: „Sprytne trznadle”, „Opiekunowie zwierząt”, „Opiekunowie ptaków”, „Opiekunowie roślin”. Podczas kolejnych zbiórek zuchowych młodzi ekolodzy poznają ciekawostki z życia różnych ptaków, ich zwyczaje i potrzeby.

Starsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki mieli już zajęcia na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej w Czernicy, gdzie o roli, jaką spełniają remizy śródpolne, i o tym, jak trzeba je pielęgnować i o nie dbać, opowiadali im Joanna Drożdżowska z Nadleśnictwa Staszów oraz koordynator akcji ze strony Koła Łowieckiego „Bór” z Rytwianów Witold Kwiecień.

Odbyło się też zbieranie kasztanów i żołędzi dla dzikich zwierząt i – razem z rodzicami uczniów – sprzątanie terenów leśnych w Nadleśnictwie Staszów. Z myśliwymi Witoldem Kwietniem i Andrzejem Altenbergiem dzieci rozstawiały budki dla bażantów i kuropatw. A zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów Tadeusz Stępień zabrał też uczniów na wyprawę terenową w poszukiwaniu śladów trznadla.

Plan na wiosnę to dosadzanie razem z rodzicami, myśliwymi i leśnikami drzew i krzewów w już istniejącej remizie, tej, którą założyli starsi koledzy dzisiejszych zuchów, przystępując po raz pierwszy do akcji „Ożywić pola” w roku szkolnym 2007/2008.

pg

marzec 2014