Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

„Hubertus” w Choczewie

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie realizuje program „Ożywić pola. Rok trznadla” od początku roku szkolnego. We wrześniu w ogródku dydaktycznym przy Nadleśnictwie Choczewo odbyło się spotkanie leśników i myśliwych z klasami biorącymi udział w akcji, tj. IVb szkoły podstawowej i IIIb gimnazjum.

Leśnicy zaznajomili młodzież z życiem i znaczeniem trznadla – bohatera ósmej edycji „Ożywić pola”. Przybliżyli młodzieży sprawy budowy budek lęgowych dla poszczególnych gatunków ptaków i terminy ich wywieszania. W ślad za tym choczewscy uczniowie w październiku wywiesili budki lęgowe dla sikorek, szpaków i dzikich gołębi.

W listopadzie otwarto, tradycyjnie już, wystawę łowiecką „Hubertus 2013”, którą oglądali prawie wszyscy uczniowie. W sali, gdzie zorganizowano wystawę, przez cały listopad i w grudniu, aż do świąt Bożego Narodzenia, odbywały się spotkania z myśliwymi i leśnikami. Młodzież szkolna oglądała też filmy o tematyce leśnej i łowieckiej, odbywały się tam również ciekawe dyskusje połączone z poznaniem języka łowieckiego i tradycji łowieckich.

(pg)

luty 2014