Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

Aktywne Nowe Miasto

Wśród nowych uczestników akcji „Ożywić pola”, a jest takich szkół zgłoszonych już sporo w „Roku trznadla”, właściwie od początku wyjątkową aktywność wykazuje Zespół Szkół z Nowego Miasta pod Płońskiem. W ciągu tylko dwóch pierwszych miesięcy trwania akcji Nowe Miasto zanotowało już kilka dużych wydarzeń związanych z programem „Ożywić pola”.

Zaczęło się od wsiedlenia bażantów w połowie października, w czym uczestniczyli uczniowie nowomiejskiej podstawówki. Tydzień później w tym samym miejscu posadzili swoją pierwszą remizę śródpolną gimnazjaliści z Nowego Miasta. Uczniowie na miejsce tworzenia remizy dotarli, jak na prawdziwych ekologów przystało, pieszo. Dowiedzieli się w trakcie marszu od myśliwego-koordynatora, Marcina Świtalskiego, jakie znaczenie mają w środowisku remizy śródpolne dla ssaków i ptaków dziko żyjących i poznali charakterystykę gatunków drzew, które mieli sadzić. Każdy uczeń posadził kilkanaście sadzonek kupionych w szkółce leśnej w Kucharach, były to m.in. olsza czarna, świerk, jawor. Dla porządku dodajmy, że obszar nowo powstałej remizy to 0,7 hektara.

Tego samego dnia dzieci z klas V i VI Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście, w ramach działań na rzecz programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”, uczestniczyły z kolei w spotkaniu z leśnikiem – pracowniczką Nadleśnictwa Płońsk – Anetą Szarlik-Fac. Uczniowie w trakcie prelekcji dowiedzieli się m.in. o tym, jak można zostać leśnikiem, a także jaką powierzchnię zajmują lasy w Polsce i na czym polega opieka nad nimi. Spotkanie było kolejnym już przypomnieniem tego, co wolno, a czego w lesie robić się nie powinno. Po zajęciach każdy z uczestników rozwiązywał test, a najlepsi – którzy rozwiązali zadania najszybciej i bezbłędnie – zostali nagrodzeni.

Z kolei 29 października 17-osobowa grupa uczniów klasy II B nowomiejskiego liceum pojechała na wycieczkę do Ciechanowa, gdzie zwiedziła wystawę „Łowiectwo – tradycja i pasja” (90 lat PZŁ) w tamtejszym Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

W połowie listopada uczniowie z klasy I gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Mieście wystawili budki dla bażantów (w miejscu październikowego wsiedlania) wykonane przez ich starszych kolegów ze szkoły wielozawodowej. Przy tej okazji odbyła się tam lekcja terenowa na temat „Potrzeba sadzenia remiz śródpolnych i ich znaczenie dla stanów populacji zwierząt łownych”. Młodzież dowiedziała się wiele o funkcjach remiz śródpolnych, o tym, jak bardzo są potrzebne w łowiskach, aby poprawić sytuację zwierzyny, szczególnie drobnej. Koordynator działań w Zespole Szkół Nowe Miasto, Marcin Świtalski, opowiedział również o tym, jak wygląda listopad w łowisku nie tylko pod względem przyrodniczym, ale również po względem tego, co myśliwi robią w tym miesiącu w obwodach łowieckich.

W ten sposób nowomiejscy uczniowie prawie non stop są blisko przyrody i łowiectwa.

Piotr Baraniecki

grudzień 2013