Przejdź do strony Lasów Państwowych Przejdź do strony Polskiego Związku Łowieckiego
       

A teraz… trznadel

We wrześniu startujemy z ósmą już edycją programu „Ożywić pola”. Hasło akcji w roku szkolnym 2013/2014 brzmi: „Rok trznadla”. Remizy śródpolne to dla tego żółtawordzawego ptaszka po prostu dom. A trznadla każdy znajdzie pod bokiem, bo to ptak żyjący obok ludzi i mało płochliwy.

Trznadel. Być może niektórzy z dotychczasowych uczestników akcji „Ożywić pola” będą zaskoczeni, ale ekipa „Łowca Polskiego”, organizatora tego programu, uznała, że symbolem ósmej edycji akcji powinien być właśnie ten niewielki ptak o jaskrawożółtej barwie i charakterystycznym rdzawym kuprze. W ten sposób otwieramy kolejną odsłonę programu, który – wbrew być może niektórym opiniom – nie koncentruje się przede wszystkim na ochronie łownych gatunków zwierząt występujących w krajobrazie polnym, ale na ochronie tego właśnie krajobrazu i ratowaniu całej ożywionej przyrody.

Dom wszystkich ptaków
Trznadel jest więc hasłem wywoławczym programu w roku szkolnym 2013/2014, ale też symbolem wszystkich ptaków śpiewających, egzystujących przede wszystkim w środowisku polnym, dla których remizy śródpolne i zakrzaczenia to po prostu dom, miejsce schronienia, a także stołówka.

Podkreślamy to, bo nadal najważniejszym polem działania akcji „Ożywić pola” powinny być sadzenie bądź pielęgnacja remiz i inne akcje w terenie. Program „Łowca Polskiego” tym bowiem odróżnia się od innych akcji edukacji ekologicznej, że obok nauki o ochronie przyrody i pogłębiania wiedzy ekologiczno-przyrodniczej bardzo istotną, wręcz kluczową jego częścią są praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego. Chodzi nam o to, by młodzież szkolna sama – choć z pomocą dorosłych – własnymi rękami zrobiła coś pożytecznego dla przyrody.

Wdzięczny do obserwacji
Wybraliśmy też dla ósmej edycji akcji właśnie postać trznadla, bo w przeciwieństwie do niektórych innych symboli poprzednich edycji programu „Ożywić pola” tym razem nauczyciele i myśliwi nie będą mieli kłopotu z organizowaniem dla uczniów wypraw związanych z podpatrywaniem trznadla, czy robieniem temu ptaszkowi pięknych sesji fotograficznych.

Trznadel jest w Polsce szeroko rozpowszechniony i występuje na terenie całego kraju, a w górach nawet do wysokości 1100 m n.p.m. Często zimuje przy osadach ludzkich. Można go spotkać w parkach i w ogrodach, na skrajach słonecznych lasów, a także w żywopłotach, a przede wszystkim w typowym krajobrazie rolniczym, którego częścią powinny być remizy śródpolne.

Co ważne, jest to ptak mało płochliwy. Poza okresem lęgowym daje się stosunkowo łatwo podejść, a jak już usiądzie na jakimś drucie elektrycznym, ogrodzeniu czy gałązce drzewa, to siedzi tam przez dłuższy czas. Z zaciekawieniem patrzy na ludzi, nie lęka się maszyn, samochodów itp. i – jak mówią miłośnicy fotografii przyrodniczej – pozuje do zdjęć jak zawodowy model. W Internecie można znaleźć wiele porad, jak najskuteczniej fotografować trznadla i w jakich miejscach najłatwiej go spotkać w zależności od pory roku, łącznie z zimą.

Konferencja dla koordynatorów
Ruszamy zatem pod hasłem trznadla już od września, choć – uprzedzając pytania, które nasuwają się same – informujemy, że formularz zgłoszeniowy na stronie www.ozywicpola.pl pojawi się nieco później, pod koniec września lub na początku października. Do tego czasu w kołach łowieckich, które – mamy nadzieję – jeszcze szerzej niż dotąd zainteresują się akcją, powinni być już wybrani myśliwi koordynatorzy i nawiązane kontakty ze szkołami, które uczestniczyłyby w programie. Nauczyciele z kolei, niezależnie od pierwszych działań w ramach akcji „Ożywić pola”, będą mieli przygotowane plany pracy na cały rok.

Redakcja „Łowca Polskiego” ze swojej strony zapowiada zaś zorganizowanie – w dniach 11–13 października – specjalnej konferencji dla nauczycieli i myśliwych oraz koordynatorów programu „Ożywić pola”. Będziemy na niej dzielić się, zwłaszcza z nowicjuszami, czyli szkołami startującymi w naszym programie od niedawna – informacjami o najlepszych praktykach koniecznych do realizacji zadań w „Roku trznadla”, a także – bo to też istotne – skutecznie przedstawiać swoje działania w cząstkowych informacjach wysyłanych do redakcji i zawartych w sprawozdaniach końcowych.

W konferencji, dzięki dotacji uzyskanej na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczyć będzie 120 nauczycieli i myśliwych z całej Polski. Już w pierwszej połowie września zaczniemy wysyłać imienne zaproszenia do konkretnych szkół i kół łowieckich, które znamy już z udziału w poprzednich edycjach. Równocześ­nie mamy prośbę, by do „Łowca Polskiego”, jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem na stronie www.ozywicpola.pl, przysyłać e-mailowo na adres poczta@lowiec.pl (z dopiskiem „Rok trznadla”) informacje o chęci udziału z tych szkół, które nigdy wcześniej nie startowały w konkursie „Ożywić pola”. W miarę możliwości zaprosimy też grupę nauczycieli i myśliwych z takich miejsc, by nowicjusze od razu mogli działać efektywnie i efektownie.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator akcji „Ożywić pola”

wrzesień 2013