,

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Nowicjusze z pazurem

Prezentując aktywność szkół w akcji „Ożywić pola”, koncentrujemy się zazwyczaj na opisywaniu placówek od lat najlepszych w programie „Łowca Polskiego”, takich jak Pogalewo Wielkie, Kłecko, Bratkowice czy Husów. Ale tak jak w poprzednich, także i w ostatniej edycji – „Roku sarny” – pojawiły się zupełnie nowe szkoły, które od razu pokazały wielkie ambicje, pasję działania i chęć do pracy.

Niewielka szkoła z Banicy zaskoczyła nas wielką chęcią do realizacji zadań „Roku sarny”

Miłe niespodzianki w każdej kolejnej edycji akcji „Ożywić pola” czynią nam nauczyciele i myśliwi (z młodzieżą szkolną na dodatek, rzecz jasna), którzy startując po raz pierwszy w programie, od razu pokazują, że mają tzw. pazur, czyli zapał do działania i dobre pomysły. Dlatego od „Roku bobra” wyróżniamy w naszym konkursie szkołę, która – będąc w „Ożywić pola” nowicjuszem – swoją aktywnością zwraca uwagę dziennikarzy „Łowca Polskiego” i członków komisji konkursowej akcji.

Są szkoły, które już przy debiucie potrafią zadziwić. W edycji „Rok bobra” jak burza do czołówki najlepszych uczestników akcji wdarło się np. Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku, zajmując wówczas (od razu!) siódme miejsce. W „Roku zająca” – używając sportowego języka – objawieniem była Szkoła Podstawowa z Sielca, niewielkiej miejscowości w okręgu chełmskim, zdobywając szóste miejsce w głównym konkursie.

Największe zaskoczenia
Kto zaskoczył nas w taki sam sposób w „Roku sarny”? Na pewno Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, który przebojem wdarł się do pierwszej dziesiątki laureatów szóstej edycji i zajął – przy najostrzejszej w historii „Ożywić pola” konkurencji – od razu tzw. punktowane, szóste miejsce. Warto dodać, że Rudna Wielka w czasie trwania akcji nie kontaktowała się specjalnie aktywnie z koordynatorami z „Łowca Polskiego” i podczas obrad komisji konkursowej kolejni jej członkowie pytali jeden drugiego: ale skąd się ta Rudna Wielka wzięła?

Szkoła w Rudnej Wielkiej to wśród nowicjuszy największe objawienie w „Roku sarny”

Rudna była po prostu… znakomita. Pomógł tej szkole w dobrym starcie na pewno fakt, że myśliwym koordynatorem współpracującym z tamtejszymi nauczycielami (z Barbarą Kalandyk na czele) był Leon Olszowy, wcześniej współdziałający przez kilka lat z długoletnim finalistą i laureatem naszego konkursu, Szkołą Podstawową z Bratkowic (i tamtejszą nauczycielką Agnieszką Lewieniec).

Zakład poprawczy w Głogowie wykazał się pomysłowością i naprawdę wieloma godzinami pracy w terenie

Podobne wrażenie mieli członkowie komisji konkursowej, analizując sprawozdanie z akcji nietypowego uczestnika „Roku sarny”, bo Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. Placówka okazała się aktywnym uczestnikiem naszej akcji, z pomysłem na realizację zadań. Pensjonariusze tej placówki włożyli naprawdę dużo pracy w działania w terenie, czyli w najważniejszą część programu, bo przynoszącą bezpośrednie efekty w środowisku. Wielkie uznanie z tego powodu dla myśliwego koordynatora Igora Chojnackiego i wychowawcy Tomasza Jankowskiego.

Trójka z Elbląga
Pazur i pasję wykazały także aż trzy szkoły debiutanci z okręgu elbląskiego, a precyzyjnie z powiatu Braniewo. Mowa o szkołach podstawowych z Lipowiny i Żelaznej Góry oraz o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Braniewa.

Miłe zaskoczenie w Redakcji „Łowca Polskiego” było tym większe, że we wcześniejszych latach elbląskie nie wyróżniało się jakoś szczególnie w naszym programie. Tymczasem wspomniane placówki wykazały w „Roku sarny” dojrzałość doświadczonych uczestników i wysoką formę. Warto odnotować, że opiekunem z ramienia koła łowieckiego aż dwóch szkół był jeden myśliwy – Przemysław Kaczmarczyk. Koordynator trzeciej braniewskiej placówki Mariusz Szempliński także wprowadził do szerokiego finału „Roku sarny” aż dwie szkoły – Szkołę Podstawową w Szylenach i w Braniewie. Gratulacje dla obu kolegów i nauczycielek: Agnieszki Brewczak, Anny Pruńskiej, Katarzyny Wnorowskiej-Pietrzak i Doroty Żachowskiej.

Lipowina położona na granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim pokazała prawdziwie lwi pazur, zwyciężając także w okręgowym konkursie na najlepszą szkołę w Elbląskiem

Podczas obrad komisji konkursowej – warto dodać – to właśnie pozycje tych szkół wzbudziły sporo emocji i dyskusji. Część członków komisji była zdania, że wyżej należy uplasować szkołę z Żelaznej Góry, część mocno optowała za szkołą w Lipowinie. Niezależnie od ostatecznej decyzji (podjętej różnicą jednego głosu) możemy powiedzieć – widzimy w „Trójce z Elbląga” w następnej edycji – w „Roku kaczki” – kandydatów do miejsca na tzw. pudle.

Myśliwi nauczyciele
W ślad za wcześniejszym doświadczeniem nauczycielki i równocześnie myśliwego Anny Jańczak z Włodawy, która od lat wprowadza swoją szkołę do pierwszej dziesiątki laureatów kolejnych edycji akcji, także i w „Roku sarny” okazało się, że jeśli nauczyciel jest równocześnie myśliwym, daje to prowadzonej przez niego placówce większe szanse uzyskania dobrego wyniku.

Potwierdziła to Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera z Gniezna, która debiutując w konkursie, zajęła wysokie miejsce w drugiej dziesiątce laureatów. To wielka zasługa polującej Agnieszki Foerster, nauczycielki matematyki, która zaraziła pasją i pracowitością i część zespołu nauczycielskiego w „Fiedlerze”, i kierownictwo tej placówki. Koleżanka Agnieszka (wspierana tutaj przez koordynatora ze strony gnieźnieńskiego Koła Łowieckiego „Szarak” Jerzego Modrzejewskiego) nie ukrywała podczas finału regionalnego w Poznaniu, że ma zamiar zawalczyć w „Roku kaczki” o znacznie wyższą pozycję, a widząc jej determinację i znając dotychczasowe działanie, należałoby powiedzieć: wiele przemawia za tym, że tak się stanie.

Nauczycielka, a zarazem myśliwy, Agnieszka Foerster pokazała, że takie połączenie przynosi pozytywne efekty w konkursie „Łowca Polskiego”

W szerokim finale, ale dosłownie ocierając się o grupę laureatów, znalazł się także Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, prowadzony w „Roku sarny” przez dwóch myśliwych: Tomasza Pertka (nauczyciela zarazem) i Sławomira Jaworskiego. Miejska Górka była aktywna przez całą akcję, trzymała kontakt z „Łowcem Polskim” i w ramach sprawozdania przygotowała bardzo ciekawy film.

Od Banicy po Lubsko
Szkół debiutantów, które zwróciły uwagę swoim działaniem i wynikami, można by i należałoby wymienić jeszcze wiele. Niektóre – jak szkoła podstawowa w nowosądeckiej Banicy – bo nikt się chyba nie spodziewał, że niewielka i „ukryta” wśród gór polsko-słowackiego pogranicza placówka zdoła podjąć wyrównaną walkę z większymi i bardziej doświadczonymi. Sam autor tych słów, kiedy jesienią 2010 roku po raz pierwszy odwiedzał Banicę, miał przeświadczenie, że kierujący tam akcją „Ożywić pola” Miron Michniak (dyrektor szkoły) i myśliwy Sławomir Pawlikowski zrobią zapewne sporo dobrego, ale do grona najlepszych raczej się nie dostaną. Z perspektywy całego „Roku sarny” wypada powiedzieć: kto by się spodziewał!

Gimnazjum z Miejskiej Górki prawie otarło się o grupę laureatów szóstej edycji konkursu

Zapał, ambicję i to coś, co pozwala wyróżnić się w peletonie uczestników programu „Ożywić pola”, wykazała też inna debiutantka – nauczycielka Katarzyna Chamczyk, która wprowadziła do grona laureatów Szkołę Podstawową nr 1 z Bełchatowa, a do szerokiego finału drugą szkołę – z podbełchatowskich Gomunic. Wynik tym bardziej imponujący, że obie szkoły zgłosiły się do programu jako 156. i 158. uczestnik, późną wiosną 2011 roku, zaraz po spotkaniu, jakie dla szkół i kół łowieckich ze swojego terenu zorganizował łowczy z Piotrkowa Trybunalskiego Cezary Szadkowski (dziękujemy!). Miały więc mało czasu (zaledwie minioną jesień) na swoje działania.

I wreszcie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego z Lubska, z nauczycielką Stanisławą Kowalczuk i myśliwym Ryszardem Kałużnym na czele, ale także ze wsparciem m.in. Jana Kowalczuka z Koła Łowieckiego „Jeleń”. Najlepsza szkoła z okręgu zielonogórskiego i ciekawy debiutant „Roku sarny”. Sądząc z rozmów i planów na przyszłość, jest to także placówka, która może nas wszystkich pozytywnie zaskoczyć w kolejnych edycjach, a po okrzepnięciu w programie powalczyć o najwyższe zaszczyty.

Trzymamy kciuki za wszystkich przedstawionych tu superdebiutantów.

Mirosław Głogowski
ogólnopolski koordynator akcji
„Ożywić pola”

luty 2012

Szkoły z szerokiego finału

W numerze styczniowym „Łowca Polskiego” opublikowaliśmy listę szkół – laureatów konkursu „Ożywić pola. Rok sarny”, a więc uczestników naszej akcji szczególnie wyróżnionych za działania na rzecz przyrody. Nagrody i wyróżnienia otrzymały jednak także 24 inne szkoły, zakwalifikowane do tzw. szerokiego finału. Tym razem publikujemy więc listę tych właśnie placówek – którym także gratulujemy zaangażowania w akcję i wyróżniamy je na tle wszystkich uczestników programu.
Te szkoły to (w kolejności alfabetycznej):

 • Szkoła Podstawowa w Banicy (okręg Nowy Sącz)
 • Szkoła Podstawowa w Baruchowie (okręg Włocławek)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie (okręg Toruń)
 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej (okręg Katowice)
 • Szkoła Podstawowa w Gomunicach (okręg Piotrków Trybunalski)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie (okręg Nowy Sącz)
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku (okręg Zielona Góra)
 • Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (okręg Wrocław)
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu (okręg Rzeszów)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach (okręg Elbląg)
 • Szkoła Podstawowa w Nowicy (okręg Elbląg)
 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu (okręg Jelenia Góra)
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pińczynie (okręg Gdańsk)
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie (okręg Płock)
 • Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku (okręg Płock)
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Przybysławicach (okręg Kraków)
 • Szkoła Podstawowa w Rzepedzi (okręg Krosno)
 • Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Starej Sobótce (okręg Gdańsk)
 • Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie (okręg Opole)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie (okręg Wrocław)
 • Szkoła Podstawowa w Szylenach (okręg Elbląg)
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (okręg Piotrków Trybunalski)
 • Szkoła Podstawowa w Woli (okręg Toruń)

 

 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2012