Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Edukacja z "Łowcem"

Młodzież z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce do akcji "Ożywić pola" przystąpiła po raz pierwszy. Pomysł padł od nauczyciela języka angielskiego, myśliwego Tomasza Pertka, który został szkolnym koordynatorem, a akcja prowadzona jest na terenie pobliskiego KŁ "Łowiec". Prezes "Łowca" Sławomir Jaworski bardzo chętnie przystał na propozycję, by to właśnie w ich kole prowadzić akcje edukacji łowiecko-ekologicznej.

Już jesienią do łowiska wyruszyła grupa uczniów, by sypać kukurydzę, marchew, kiszonkę, orzechy, wykładać siano, a przy okazji poznawać obwód łowiecki. Kolejnym wydarzeniem były wiosenne nasadzenia remiz. Wcześniej opiekun przeprowadził "szkolenie" na temat wartości i znaczenia remiz śródpolnych, a następnie 20 silnie zmotywowanych uczniów sadziło lipy, śliwy, tarninę i wiele innych gatunków drzew, które w przyszłości stworzą wspaniałe remizy. W ramach miesiąca ekologii w kwietniu zorganizowano w szkole konkurs wiedzy o sarnie.

Ciekawym wydarzeniem był wyjazd rowerowy na poranną obserwację terenową w łowisku oraz kontrolę nasadzeń.
Ostatnim i najciekawszym punktem programu było spotkanie z wabiarzem. W klimatycznej scenerii kwatery myśliwskiej Nadleśnictwa Żmigród znany wabiarz Paweł Biliński opowiadał interesujące historie o wabieniu zwierzyny i jej zwyczajach. Uczniowie mogli spróbować swoich umiejętności wabienia jeleni, saren, jarząbków. Były nagrody za właściwie rozpoznanie głosów zwierząt, najładniejszy wab oraz za wcześniej przeprowadzony konkurs wiedzy o sarnie.

By rozpropagować swoje działania i samą akcję "Ożywić pola", szkoła założyła na portalu społecznościowym profil, na którym informuje o kolejnych wyjazdach w teren i innych wydarzeniach z "Roku sarny".

(tp)

lipiec 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010