Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Lubsko i trzy szkoły

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku wraz z wychowawcami, Marzeną Nadworską i Teresą Piasecką, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku wraz z wychowawczynią Igą Ossowską uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jeziorach Wysokich, gdzie podczas ponaddwugodzinnego spotkania dzieci miały możliwość zapoznania się z ptactwem, zwierzyną i przyrodą lubuskiego rejonu. Atrakcją wycieczki było wejście na wieżę widokowo-pożarową, z której podziwiano piękne okolice Brodów.

Po zwiedzeniu ośrodka młodzież udała się do Jezior Dolnych, gdzie znajduje się domek myśliwski "Hubertówka". Tam do grupy dołączyli uczniowie wraz z wychowawczynią Agnieszką Stodolską ze szkoły w Brodach. Podczas spotkania zostali wyłonieni laureaci międzyszkolnego konkursu "Ożywić pola". Jury spośród wszystkich prac wybrało i nagrodziło dziesięć najlepszych. Pierwsze miejsce zdobył Krystian Kieł za sarnę wykonaną z wikliny, dwie równorzędne drugie nagrody przypadły Wojtkowi Waszożnikowi i Piotrowi Eksterowi. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Zarząd Koła Łowieckiego "Jeleń" w Brodach.

Uczniowie z Lubska posadzili również nową remizę. Jeszcze podczas marcowej wycieczki dzieci zebrały pędy wikliny zgryzowej. W szkole wiklina została pocięta na 25-centymetrowe odcinki i włożona do naczynia z wodą. Po paru tygodniach zaczęła wypuszczać korzonki i listki. Ukorzenioną wiklinę uczniowie poprzekładali do plastikowych pojemników z ziemią, gdzie nastąpiło całkowite ukorzenienie się roślin. W ten sposób wyprodukowali ponad 200 sadzonek wikliny. Dzięki współpracy "Jelenia" z Nadleśnictwem w Lubsku udało się otrzymać ze szkółki Lasów Państwowych w Mariance, a także z prywatnej szkółki Krzysztofa Morgasia sadzonki drzew i krzewów. Pod koniec kwietnia dzieci – wraz z myśliwymi: Adamem Górskim i Ryszardem Kałużnym – posadziły drzewka i krzewy, tworząc śródpolną remizę dla zwierząt.

(ag)

lipiec 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010