Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Happening w Kowalu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 19 kwietnia uczestniczyli z okazji Dnia Ziemi w happeningu w obronie zwierząt. Przemaszerowali ulicami miasta, wygłaszając hasła i rozdając ulotki, zwracające tym uwagę jego mieszkańców na los dziko żyjącej zwierzyny drobnej, głównie zajęcy, dzikich królików, bażantów, kuropatw i saren.

W przemarszu razem z młodzieżą wzięli udział także Grzegorz Wiśniewski, łowczy okręgowy PZŁ we Włocławku, myśliwi z KŁ nr 159 "Bór", dyrektor GWPK Andrzej Drozdowski, przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek Zbigniew Piotrkowski, Ilona Majewska, kierownik Inspektoratu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal, rodzice uczniów i nauczyciele.

Społeczność szkolna oraz goście zostali powitani przez Eugeniusza Gołembiewskiego, burmistrza Kowala, przy pomniku króla Kazimierza Wielkiego na uroczystym apelu, podczas którego uczniowie z dumą podkreślili zasługi patrona szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mało znaną jego działalność dla dobra przyrody. To właśnie król Kazimierz Wielki jako pierwszy władca Polski wprowadził prawną ochronę lasów jako ostoi dla zwierząt.

(jw)

czerwiec 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010