Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Wiosna, Sielec i sarna

W "Roku sarny" Szkoła Podstawowa w Sielcu – ubiegłoroczny laureat konkursu na najlepszą placówkę, która pierwszy raz wzięła udział w akcji "Ożywić pola" – podejmuje we współpracy z myśliwymi i leśnikami wiele działań mających na celu przybliżenie uczniom wiedzy na temat sarny.

Zimą zostały m.in. zorganizowane dla młodzieży szkolnej zajęcia terenowe w lesie Borek, podczas których dzieci rozpoznawały ślady bytowania sarny oraz poznawały jej tropy i tropy innych zwierząt. 21 marca, w pierwszym dniu wiosny, cały dzień poświęcono w szkole zajęciom i konkursom korespondującym z akcją "Łowca Polskiego". Uczniowie klasy IV zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną "Zwiastuny wiosny", a szóstoklasiści przedstawili pokaz wiosennej mody.

Najwięcej emocji wywołał jednak konkurs "Sarna w naturalnym środowisku", gdzie dzieci z Sielca mogły wykazać się wiedzą przyrodniczą i znajomością tego gatunku przed jury, którego członkiem był m.in. łowczy okręgowy w Chełmie, Mirosław Sawicki. Po emocjonującej walce zwycięzcami konkursu zostali: Izabela Bondaruk, Michał Pendel oraz Julia Kulik. Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Chełm oraz Radę Rodziców.

W Sielcu akcja "Ożywić pola" owocuje co kilka tygodni nowymi wydarzeniami. Od początku 2011 roku odbyły się tam m.in. konkurs literacki "Sarna w twórczości dziecięcej", konkurs plastyczny "Sarna – zwierzę naszych lasów, pól i łąk" oraz konkurs fotograficzny "Sarna w obiektywie".

(pg)

maj 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010