Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

Edukacja i resocjalizacja

Chcieliśmy z ramienia naszej placówki pogratulować redakcji "Łowca Polskiego" doskonałego programu aktywnej edukacji ekologicznej, jakim jest program "Ożywić pola". W tym roku postanowiliśmy w pełni wykorzystać jego możliwości edukacyjne.

Ponieważ Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich jest placówką o specyficznej formie funkcjonowania oraz przeznaczenia, w głównych założeniach programu widzimy doskonałą formę resocjalizacji młodzieży powierzonej naszej opiece. Dzięki Wam mamy możliwość uczyć naszych wychowanków wrażliwości na otaczającą przyrodę.

Naszą działalność postanowiliśmy rozpocząć od utworzenia Zakładowego Koła Przyrodniczego, w ramach którego podejmowane są akcje proekologiczne. Pierwsze nasze przedsięwzięcia związane z realizacją głównych założeń programu "Ożywić pola. Rok sarny" – zimowe dokarmianie zwierzyny, budowa i uzupełnianie lizawek itd. – ukazały potencjał drzemiący w młodzieży. Nasi wychowankowie z ogromnym zaangażowaniem realizują zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej.

Nasza działalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do podejmowania akcji w terenie, gdyż posiadane przy Zakładzie Poprawczym warsztaty szkolne umożliwiają nam "rozwinięcie skrzydeł". Nasi wychowankowie wykonali w stolarni około 40 podsypów dla kuropatw i bażantów, które rozstawili pod fachowym nadzorem myśliwych z WKŁ nr 408 "Wilk" z Głogowa w dzierżawionych przez nich obwodach nr 4 i 8.

Współpraca z myśliwymi układa się doskonale. Dzięki władzom koła otrzymujemy niezbędne materiały, z których nasi wychowankowie mogą wykonywać wiele urządzeń łowieckich poprawiających warunki bytowe zwierząt. Ogromne zaangażowanie Igora Chojnackiego (koordynatora z ramienia koła) pozwala wychowankom dowiedzieć się wielu fascynujących rzeczy na temat ojczystej przyrody oraz poznać prawdziwe oblicze polskiego łowiectwa. Dotychczasowe akcje na pewno nie są jeszcze naszym ostatnim "słowem". Jesteśmy również zaangażowani w budowę woliery adaptacyjnej dla kuropatw i bażantów w pobliżu miejscowości Grodziec Mały.

Tomasz Jankowski
koordynator z ramienia ZPiSdN w Głogowie

kwiecień 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010