Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

     
 
 

"Leśnik" działa pełną parą

Koło Łowieckie "Leśnik" z Krakowa oraz współpracujące z nim szkoły już działają! "Rok sarny" idzie u nas pełną parą już od początku roku szkolnego 2010/2011. Kilkuletnia aktywna współpraca myśliwych i nauczycieli doprowadziła do sytuacji, w której wszyscy czują potrzebę wspólnych działań proekologicznych, w trosce o najbliższe środowisko naturalne oraz zwierzęta tam bytujące.

Oprócz wspólnych akcji nauczycielki koordynatorki z Antolki, Książa Wielkiego, Miechowa i pozostałych placówek aktywnie promują w szkołach idee całego programu. Koniecznie trzeba w tym miejscu podziękować Wiesławie Dobrowolskiej, Marii Lesiak, Irenie Madej, Marcie Czapli, Małgorzacie Boryckiej za zaangażowanie i aktywność.

Niemniej jednak po ciężkiej wspólnej pracy były też miłe chwile, myśliwi dla każdego uczestnika Akcji przygotowali gorące posiłki, kiełbaski z ogniska oraz słodycze .

W czasie wspólnego ogniska władze starostwa powiatowego oraz wójt gminy Książ Wielki Marek Szopa podziękował wszystkim za ogromny wysiłek na rzecz ochrony przyrody i prawie rodzinną atmosferę tych spotkań.

Poza akcją jesienną były także zimowe dokarmiania zwierzyny, prelekcje, konkursy plastyczne oraz coś, co dzieci najbardziej przeżywają – introdukcja bażantów do łowiska. A teraz ostro będziemy działać na wiosnę.

Zbigniew Skowronek
KŁ "Leśnik" z Krakowa

kwiecień 2011


 
Ożywić pola 2010/2011 - Rok sarny. © Łowiec Polski 2010